Celsa Nordic Recycling har öppnat ny mottagning i Otterbäcken

Celsa Nordic Recycling har nu 6 platser för skrotmottagning i Sverige, som ingår i Celsa Nordics cirkulära värdekedja. 

Etableringen i Otterbäcken sker i samarbete med Vänerhamn AB, och Hallquist Återvinning AB som varit en partner till Otterbäckens hamn under många år och en välkänd och respekterad aktör i den västsvenska ”skrotvärlden”.

När våra leverantörer lämnar skrot till oss, sänder vi det vidare till vårt eget stålverk, Celsa Armeringsstål, vilket är vårt systersällskap inom Celsa Nordic, som smälter om skrotet, och ger det nytt liv i form av bla nytt armeringsstål, säger Andreas Rigoll, CEO i Celsa Nordic Recycling. 
Skrotet som levereras till Celsa Nordic Recycling ingår i en värdekedja som kan recirkuleras i oändlig tid.  

Denna värdekedja gör Celsa Nordic Recycling till det mest miljövänliga alternativet i Norden. Våra andra systerbolag, Celsa Steel Service i Norge, Sverige, Finland och Danmark, förädlar armeringsstålet som sedan distribueras till kunder runtom i Norden inom bla byggindustrin.

Celsas armeringslösningar är en naturlig del av ett hållbart samhälle.

Till Celsa Nordic Recycling i Otterbäcken kan skrothandlare, företag och industri leverera sitt skrot.

Har du något skrot du vill bli kvitt eller är intresserad av att höra mer om vilka vi är och vår unika cirkulära värdekedja ? Kontakta oss! 

Välkommen till oss i Otterbäcken eller till någon annan av våra 5 platser!  

Ny produktionsanläggning i Västerås

Under året har Celca Recycling öppnat två produktionsanläggningar för mottagning av skrot vilka ingår i Celsa Nordics cirkulära värdekedja.

– ”Vi finns för närvarande med produktionsanläggning i Olofström och hamnmottagning i Sölvesborg, Oxelösund och Västerås. I dag öppnar vi vår nya produktionsanläggning som ligger i Västerås, vägg i vägg med vår systerbolag Celsa Steel Service Sverige”, säger Andreas Rigoll, CEO i Celsa Recycling.

Skrotet som samlas in av Celsa Recycling skickas till Celsa Armeringsstål AS i Mo i Rana, Norge. Där smälts det ner och ges ett nytt liv i form av armeringsstål. Celsa Steel Service i Norge, Sverige, Finland och Danmark förädlar armeringsstålet som sedan distribueras till kunder runtom i Norden inom byggindustrin.

Andreas Rigoll fortsätter – ”De som levererar skrot till oss ingår i vår cirkulära värdekedja, något som gör oss till det miljövänliga alternativet i Norden. Celsas armeringslösningar är en naturlig del av ett hållbart samhälle. När vi dessutom ligger vägg i vägg med Celsa Steel Service, kan vi gemensamt utnyttja logistiken, och spara miljön från ytterligare utsläpp knutet till transport. Vi jobbar för ett cirkulärt samarbete, för en cirkulär och hållbar framtid.”

Till Celsa Recycling kan både privatpersoner, kommuner, industri och andra  leverera sitt skrot.

Har du något skrot du vill bli kvitt? Kontakta oss!

Skrotleverans
Den första skrotleveransen!