Celsa Nordic Recycling ingår i cirkulärt samarbete med Concrete Rebar Recycling AB

Två personer framför skrot

Celsa Nordic Recycling köper in skrotråvara för omsmältning i Celsa Nordics cirkulära värdekedja, med eget stålverk i Mo i Rana Norge, som blir till nytt armeringsstål för den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden.

Nyligen har bolaget ingått i ett samarbete med företaget CRR (Concrete Rebar Recycling AB) som verkar som underentreprenör vid olika demoleringsprojekt, främst med betongkrossning som kompetensområde, vilket recirkuleras i CRRs värdekedja.

Genom att ingå i ett samarbete med CRR säkrar vi mer skrotråvara som ingår i Celsa Nordics värdekedja, samtidigt som det förstärker möjligheten till ökad betongåtervinning med lägre CO2e-utsläpp, berättar Magnus Svensson, projektledare vid Celsa Nordic Recycling.

Ett certifierat koncept

CRR utför provtagning på betongen innan krossning påbörjas, proverna analyseras för att kontrollera innehåll och beståndsdelar, för att säkerställa att ovidkommande material tas om hand på ett korrekt sätt. Objektet demoleras därefter enligt plan.

Betongen transporteras efter rivning till närmsta mottagningsplats, där det krossas och armeringen separeras från betongen.

Två personer framför skrot

– Vårt koncept innebär att vi kan certifiera den krossade betongen, vilket gör det till en godkänd produkt att avsätta som möjlig beståndsdel i produktion av ny betong eller att återanvändas som fyllnadsmaterial i nya markentreprenader. Samtidigt skickas armeringen till Celsa Nordics stålverk i Mo i Rana, Norge, för att återvinnas och bli till ny armering, redo att användas på den nordiska marknaden med full spårbarhet, säger Pontus Tidemand, utvecklingschef CRR.

Det sista steget i konceptet innebär dokumentation och lagring för att tydliggöra spårbarheten av allt återvunnet material.

– Med hantering av betongen enligt konceptet så blir det en certifierad produkt som godkänns från oss. Då behöver vi inte söka tillstånd i efterhand i varje kommun för att få lov att hantera den som tex fyllnadsmassa. Detta gör det enklare för våra partners, entreprenörerna, att använda sig av oss.

En cirkulär helhetslösning

Samarbetet blev formaliserat under hösten 2023, och de två sällskapen är redan igång med några olika rivningsprojekt.

– Vi märker av ett allt större fokus och intresse på cirkulära värdekedjor med full spårbarhet genom hela värdekedjan. Det tar vi ansvar för, och är väldigt glada för att inleda samarbete med aktörer i branschen som har kommit långt inom denna utveckling. Genom att samma material kan återanvändas/återvinnas i generation efter generation, kan vi bevara naturresurserna till framtida generationer, säger Svensson.

– Med vår unika cirkulära helhetslösning verkar vi för att gynna våra kunder samtidigt som vi uppmuntrar framtidstänk med miljö och klimat i centrum. Kostnadseffektivt, smidigt och certifierade återvunna produkter, säger Tidemand.

Celsa Nordic Recycling och CRR finns etablerade på ett antal platser i Sverige, och ser för den sakens skull inga hinder för uppdrag över hela Sverige, så långt kapaciteten räcker.

– Vi uppmanar fler entreprenörer till att kontakta oss,  helst redan i projekteringsfasen. Vår ambition är att det rent ekonomiskt inte skall kosta mer om materialet levereras till oss, men miljömässigt har man allt att vinna på att använda oss.

-Celsa Nordic Recycling och CRR är ett cirkulärt samarbete i praktiken när det är som bäst, säger Svensson.  

För mera information besök crrab.se

Celsa Nordic Recycling har öppnat ny mottagning i Otterbäcken

Celsa Nordic Recycling har nu 6 platser för skrotmottagning i Sverige, som ingår i Celsa Nordics cirkulära värdekedja. 

Etableringen i Otterbäcken sker i samarbete med Vänerhamn AB, och Hallquist Återvinning AB som varit en partner till Otterbäckens hamn under många år och en välkänd och respekterad aktör i den västsvenska ”skrotvärlden”.

När våra leverantörer lämnar skrot till oss, sänder vi det vidare till vårt eget stålverk, Celsa Armeringsstål, vilket är vårt systersällskap inom Celsa Nordic, som smälter om skrotet, och ger det nytt liv i form av bla nytt armeringsstål, säger Andreas Rigoll, CEO i Celsa Nordic Recycling. 
Skrotet som levereras till Celsa Nordic Recycling ingår i en värdekedja som kan recirkuleras i oändlig tid.  

Denna värdekedja gör Celsa Nordic Recycling till det mest miljövänliga alternativet i Norden. Våra andra systerbolag, Celsa Steel Service i Norge, Sverige, Finland och Danmark, förädlar armeringsstålet som sedan distribueras till kunder runtom i Norden inom bla byggindustrin.

Celsas armeringslösningar är en naturlig del av ett hållbart samhälle.

Till Celsa Nordic Recycling i Otterbäcken kan skrothandlare, företag och industri leverera sitt skrot.

Har du något skrot du vill bli kvitt eller är intresserad av att höra mer om vilka vi är och vår unika cirkulära värdekedja ? Kontakta oss! 

Välkommen till oss i Otterbäcken eller till någon annan av våra 5 platser!  

Ny produktionsanläggning i Västerås

Under året har Celca Recycling öppnat två produktionsanläggningar för mottagning av skrot vilka ingår i Celsa Nordics cirkulära värdekedja.

– ”Vi finns för närvarande med produktionsanläggning i Olofström och hamnmottagning i Sölvesborg, Oxelösund och Västerås. I dag öppnar vi vår nya produktionsanläggning som ligger i Västerås, vägg i vägg med vår systerbolag Celsa Steel Service Sverige”, säger Andreas Rigoll, CEO i Celsa Recycling.

Skrotet som samlas in av Celsa Recycling skickas till Celsa Armeringsstål AS i Mo i Rana, Norge. Där smälts det ner och ges ett nytt liv i form av armeringsstål. Celsa Steel Service i Norge, Sverige, Finland och Danmark förädlar armeringsstålet som sedan distribueras till kunder runtom i Norden inom byggindustrin.

Andreas Rigoll fortsätter – ”De som levererar skrot till oss ingår i vår cirkulära värdekedja, något som gör oss till det miljövänliga alternativet i Norden. Celsas armeringslösningar är en naturlig del av ett hållbart samhälle. När vi dessutom ligger vägg i vägg med Celsa Steel Service, kan vi gemensamt utnyttja logistiken, och spara miljön från ytterligare utsläpp knutet till transport. Vi jobbar för ett cirkulärt samarbete, för en cirkulär och hållbar framtid.”

Till Celsa Recycling kan både privatpersoner, kommuner, industri och andra  leverera sitt skrot.

Har du något skrot du vill bli kvitt? Kontakta oss!

Skrotleverans
Den första skrotleveransen!