Stål – det eviga materialet i en cirkulär ekonomi

En hållbar cirkulär ekonomi är där samhället minskar bördan för naturen genom att se till att resurserna används så länge som möjligt. Stål som ett evigt material och stålåtervinning är grundläggande för att uppnå en cirkulär ekonomi. Läs mer på Worldsteel.

Återanvändning betyder att man använder en produkt eller ett material och och om, antingen för dess ursprungliga syfte eller för ett liknande syfte, utan att  väsentligt ändra objektets eller materialets fysiska form.

Stålåtervinning är att smälta stålprodukter i slutet av sin livslängd för att skapa nytt stål. Återvinningen förändrar stålobjektets fysiska form så att en ny applikation kan skapas från det återvunna materialet.

Hos Celsa Recycling kan vi garantera att vi återvinner ditt stålskrot, till att producera armeringslösningar för hållbara samhällen.

Via vårt moderbolag Celsa Nordic som äger stål- och valsverk i Mo i Rana och systerbolag Celsa Steel Service som förädlar armeringslösningar för den nordiska marknaden, kan vi garantera att ditt stål skrot ingår i en cirkulär ekonomisk värdekedja, driven  av vattenkraft. Celsa är nordens ledande tillverkare som erbjuder dig världens miljövänligaste armeringsstål.