Stål – det eviga materialet i en cirkulär ekonomi

En hållbar cirkulär ekonomi är där samhället minskar bördan för naturen genom att se till att resurserna används så länge som möjligt. Stål som ett evigt material och stålåtervinning är grundläggande för att uppnå en cirkulär ekonomi. Läs mer på Worldsteel.

Återvinning betyder att man använder en produkt eller ett material och och om, antingen för dess ursprungliga syfte eller för ett liknande syfte, utan att  väsentligt ändra objektets eller materialets fysiska form.

Stålåtervinning är att smälta stålprodukter i slutet av sin livslängd för att skapa nytt stål. Återvinningen förändrar stålobjektets fysiska form så att en ny applikation kan skapas från det återvunna materialet.

Hos Celsa Recycling kan vi garantera att vi återvinner ditt stålskrot, till att producera armeringslösningar för hållbara samhällen.

Via vårt moderbolag Celsa Nordic som äger stål- och valsverk i Mo i Rana och systerbolag Celsa Steel Service som förädlar armeringslösningar för den nordiska marknaden, kan vi garantera att ditt stål skrot ingår i en cirkulär ekonomisk värdekedja, driven  av vattenkraft. Celsa är nordens ledande tillverkare som erbjuder dig världens miljövänligaste armeringsstål.

Mer om cirkulär ekonomi

En ”cirkulär ekonomi” är ekonomisk modell med en strävan om att avfall inte får existera.

I en cirkulär ekonomi  återvinns produkten så miljövänligt det bara går (recycling). För att detta ska vara möjligt måste produkten vara anpassad för återvinning. Processen för detta måste dessutom drivas av klimatvänlig energi.

Begreppet ”cirkulär ekonomi” och ”återvinning” ska inte förväxlas med ”återbruk” då den senare inte bryter ner materialet för återvinning och därmed inte kräver någon energi.