Vill du vara den som leder arbetet på vår kommande skrotgård i Västerås? Kolla då in det här jobbet hos Celsa Nordic Recycling som Plant Manager.

Mission

Leda och kontrollera anläggningens dagliga verksamhet för att uppnå de finansiella och operativa målen som fastställs i den övergripande  affärsplanen för företaget. Ansvarig för aktiviteter som inköp, underhåll, bearbetning, kvalitetskontroll, teknik, leverans och logistik, distribution, redovisning, IT och administration.

Stationeringsort är Västerås.

CELSA Group ™, är med åtta miljoner ton järnskrot som smälts årligen i sina stålverk, Europas största återvinnare av för skrot. Koncernen, med sitt starka engagemang för den cirkulära ekonomin, ger avfall en möjlighet att  återansluta sig till den cirkulära ekonomin och utgör därmed en integrerad del av de nya produkter som skapas i produktionssystemet.
Genom återvinning av stål, som med sina inneboende egenskaper kan återvinnas många gånger utan att förlora sina väsentliga egenskaper, använder vi 74% mindre energi, 90% mindre primära material och 40% mindre vatten.
CELSA Group ™ är integrerat i hela värdekedjan för stålåtervinning, med företag som ägnar sig åt återvinning och behandling av järnskrot.

Huvudansvar

  • Integrera säkerheten i bearbetningsprocessen och i underhållsarbeten för att uppnå en säker arbetsplats och en säkerhetskultur, enligt företagets förebyggande plan.
  • Säkerställa att gällande säkerhetsregler följs
  • Att granska de specifika riskerna för varje arbetsställning
  • Leda sitt team
  • Kontrollera och säkerställa in- och utgående flöden.
  • Hantera internkommunikation
  • Leda förbättringsaktiviteter
  • Hantera de kommersiella relationerna med våra leverantörer

Kunskap och erfarenhet krävs

Erfarenhet av skrothantering på skrotgårdar eller annan typ av återvinning
Erfarenhet av kommersiell återvinningsverksamhet i form av inköp av material
Flytande svenska och engelska på företagsnivå är ett krav.

Recommended Posts