Genom att återvinna metallskrot och metaller bidrar man till en stor besparing. För aluminium som är den metall som bidrar med störst påverkan, blir besparingen 95% jämfört med framställning från jungfrulig råvara.

Vi handlar med:

  • Rena metaller (koppar, rostfritt, tenn, bly, mässing m.m)
  • Komplexa material
  • Metallskrot/produktionsspill (blandare, kranar, rörkopplingar, klipp, folie m.m)
  • Kabel – alla förekommande typer
  • Elmotorer och transformatorer

Har ni metallskrot eller produkter som ni vill få omhändertagna, tveka inte att kontakta oss. Är ni osäkra kommer vi gärna ut på besök för att hjälpa er på plats.”

Vad händer med metallskrotet jag säljer till er för metallåtervinning?

Celsa sorterar och i vissa fall upparbetar metallerna på våra anläggningar. Vidare säljer vi dessa till slutmottagare som återvinner och återför metallerna till marknaden igen som råvara.

Blandskrot →  Kabelskrot →