Av den metallskrot som återvinns är aluminium den största och en av de metaller som kräver lägst energiåtgång, cirka 5 % vid omsmältning, jämfört med jungfrulig råvara.

För Celsa Recycling är aluminium en av de metaller vi handlar med. Andra exempel kan vara bly, koppar, mässing, tenn, brons, zink, etc.

Vi handlar även med mera komplexa eller sammansatta material såsom kabel och elmotorer.

Även metallskrot sorteras av vår kompetenta personal i en mängd olika skrotkvaliteter baserat på legeringsinnehåll, ytbeläggning, format, etc. I tveksamma fall med hjälp av analysutrustning.

Blandskrot →  Kabelskrot →