Celsa Nordic Recycling har nu 6 platser för skrotmottagning i Sverige, som ingår i Celsa Nordics cirkulära värdekedja. 

Etableringen i Otterbäcken sker i samarbete med Vänerhamn AB, och Hallquist Återvinning AB som varit en partner till Otterbäckens hamn under många år och en välkänd och respekterad aktör i den västsvenska ”skrotvärlden”.

När våra leverantörer lämnar skrot till oss, sänder vi det vidare till vårt eget stålverk, Celsa Armeringsstål, vilket är vårt systersällskap inom Celsa Nordic, som smälter om skrotet, och ger det nytt liv i form av bla nytt armeringsstål, säger Andreas Rigoll, CEO i Celsa Nordic Recycling. 
Skrotet som levereras till Celsa Nordic Recycling ingår i en värdekedja som kan recirkuleras i oändlig tid.  

Denna värdekedja gör Celsa Nordic Recycling till det mest miljövänliga alternativet i Norden. Våra andra systerbolag, Celsa Steel Service i Norge, Sverige, Finland och Danmark, förädlar armeringsstålet som sedan distribueras till kunder runtom i Norden inom bla byggindustrin.

Celsas armeringslösningar är en naturlig del av ett hållbart samhälle.

Till Celsa Nordic Recycling i Otterbäcken kan skrothandlare, företag och industri leverera sitt skrot.

Har du något skrot du vill bli kvitt eller är intresserad av att höra mer om vilka vi är och vår unika cirkulära värdekedja ? Kontakta oss! 

Välkommen till oss i Otterbäcken eller till någon annan av våra 5 platser!  

Recommended Posts