Rivning med rätt utrustning och kunnig personal

Med rätt personal, modern rivningsutrustning och stort kunnande garanteras en väl utförd entreprenad – även i rivningsobjekt av komplicerad karaktär.

Vi har en gedigen erfarenhet inom rivningsbranschen och kan stoltsera med en modern maskinpark för rivning som bemannas av våra högkvalificerade och erfarna medarbetare.

Vi har gedigen kunskap och omfattande erfarenhet av rivningsarbeten och att demontera olika delar inom industrin. Vi kan demontera en hel produktionslinje som tagits ur drift utan att lämna några spår på byggnaden eller den kvarvarande utrustningen.

Effektiv rivning med säkerhet i centrum.

Smått eller stort – vi klarar att varsamt riva alla typer av konstruktioner. Detta kan tex. vara att riva transportörer, traverser, cisterner m.m. inne på områden där er verksamhet fortfarande pågår. Vi har erfarenheten och resurserna för att riva stora och komplicerade konstruktioner. Om era maskiner ska sparas lägger vi extra uppmärksamhet på att demontera för ett smidigt återbruk.

Rivning
Resurser för rivning och demolering

Rivning är en del av den cirkulära värdekedjan

Hur en rivning utförs är ett viktigt moment i att nå hållbarhetsmål och minimera förbrukningen av naturresurser. Senast 2025 ska minst 70 procent av bygg- och rivningsavfall återvinnas eller förberedas för återbruk.

När Celsa Recycling står för rivningsentreprenaden kan du vara säker på att allt rivningsavfall i form av järnskrot återvinns i en av världens mest koldioxidsnåla tillverkning av armeringsstål.

Via vårt moderbolag Celsa Nordic som äger stål- och valsverk i Mo i Rana och systerbolag Celsa Steel Service som tillverkar armeringslösningar,  garanterar vi att stålskrotet ingår i en cirkulär ekonomisk värdekedja, baserad på fossilfri vattenkraft.

Kontakt

Martin Boberg | Demolition Manager
martin.boberg@celsarecycling.se