Vad är tungrivning?

När man utför tungrivning så handlar uppdraget oftast om att totalriva hela byggnader – en total demolering av bärande konstruktioner i betong och stål.

Om grunden sparas vid en rivning, klassas detta ändå som en tungrivning.

När du behöver tungrivning

Kontakta oss för utförande av tungrivning:
Martin Boberg | Demolition Manager
martin.boberg@celsarecycling.se

Läs mer om rivning och rivningsfirma.

Tungrivning