Ditt avfall är vårt guld. Sälj ditt skrot till oss och bidra till en grön framtid.

Celsa Nordic Recyling AB – en del av Celsa Group. En av världens största tillverkare av hållbart Armeringsstål och trådprodukter.

Vi hämtar skrotet om du vill

Vi hämtar skrot oavsett om det är lastat i våra containrar och flak eller om det ligger löst på marken. Har ni behov av demontering och rivning, kontakta oss så återkommer vi med en lösning anpassad efter ert behov.

Ditt järnskrot hamnar i Europas mest hållbara och cirkulära armeringsstål

Järnskrotet transporteras till något av våra olika stålverk för järn där det smälts om och åter blir järnprodukter i form av armeringsstål och trådprodukter. Tillverkningen av återvunnet material i stålverken bidrar med en stor CO2-besparing jämfört med jungfrulig produktion. VI har även en egen ISO-certifiering på vår producerade armering.

Läs mer om ”Stål – det eviga materialet i en cirkulär ekonomi” om hur du kan bidra till en grön framtid. Vi har en unik värdekedja som producerar armeringsstål helt av spårbart nordiskt skrot.