Med blandskrot avses osorterad skrot av både metall och järn.