Med blandskrot avses osorterad skrot av både metall och järn. Sorterat eller inte — vi köper gärna ert blandskrot. Kontakta oss och få ett pris.