Ett miljöarbete i framkant

Celsa Recycling har som mål att bevara miljön och att förebygga och minimera miljöpåverkan från företagets aktiviteter. Vi vill medverka till en varaktig och hållbar utveckling sett ur ett livscykelperspektiv.

ISO Certifiering – Miljö & Kvalitet

På våra produktionsanläggningar i Olofström och i Västerås är vi certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Vi arbetar löpande med att säkra upp våra flöden, dels internt men även hos våra samarbetspartners så att våra tjänster och material hanteras på ett korrekt sätt.

Vi arbetar med kvalitet utifrån mottot ”rätt kvalitet i rätt tid i kombination med en god service”.

Geoduk och oljeavskiljare

De olika typerna av skrot som kommer in på skrotgården med lastbilsekipage bearbetas och sorteras till leveransgill skrotråvara och lagras sedan på ett kvalitets- och miljömässigt riktigt sätt. För detta ändamål finns stenlagd platta, takförsedda materialfack med slutet tanksystem för oljebemängt material, materialfack kopplat till oljeavskiljare samt lagerhall.

För att vi miljömässigt inte skall riskera att påverka vår omgivning negativt har vi även, vilket är unikt för den svenska skrotbranschen, under huvuddelen av anläggningen lagt en geoduk vilken leder alla vätskor till en oljeavskiljare.