Återvinning av järnskrot ökar allt mer, då det blir en allt viktigare råvara hos stålverken i takt med att man använder fler och större elektrostålugnar runt om i världen.

Det är framför allt vid framställning av kvalitetsstål, såsom rostfria och värmebeständiga stål, som de elektriska ugnarna kommer till användning. Även kolstål framställs på skrotbas i elektrostålugnarna.

Järnskrot sorteras i cirka 25 olika grundkvaliteter och är för den svenska marknaden bl a klassificerade i Skrotboken 2000. Utvecklingen går mot att respektive stålverk eller gjuteri har sina egna unika krav på den skrotråvara man önskar köpa.

Celsa Recycling  tar emot järnskrot av alla slag, bearbetar och sorterar detta så att det blir en förädlad råvara till Celsas stålverk.