Vad är en rivningsfirma?

Vi anser att en rivningsfirma inte enbart utför ett rivningsarbete, utan även ser till att rivningsavfallet återvinns på ett sådant klimatneutralt sätt som möjligt.

En rivningsfirma som bidrar till spårbarhet

Celsa Recycling ingår i moderbolaget Celsa Nordic som äger stål- och valsverk i Mo i Rana. Som rivningsfirma kan vi därför garantera att stålskrotet återvinns med energi baserad på fossilfri vattenkraft.

 

Rivningsfirma