Celsa Nordic Recycling övertar Bobergs Recycling

Celsa Nordic Recycling förvärvar Boberg Recycling i Karlshamn, i södra Sverige.

– Förvärvet är en del av vår strategi som säkrar järnskrot till  vår cirkulära värdekedja. Järnskrot som levereras till Celsa Nordic Recycling blir återvunnit hos vårt systerföretag Celsa Armeringsstål i Mo i Rana, Norge, där skrotet får nytt liv i form av hållbart armeringsstål till den nordiska bygg- och anläggningsbranschen, säger VD hos Celsa Nordic Recycling, Andreas Rigoll.

Stålet som produceras vid Celsa Armeringsstål har nio gånger lägre utsläpp relaterat till produktion, jämfört med malmbaserad stålproduktion

– Europa har alltid varit känt för att ha högkvalitativt stål. Därför är vi måna om stålskrot som en resurs. Det kan återvinnas ett oändligt antal gånger, vilket är grundläggande för vårt arbete i en cirkulär ekonomi.

Celsa Recycling har södra Sverige som primärt täckningsområde och tar emot stålskrot från industri, lantbruk, rivningar och andra skrothandlare..
– Boberg Recycling har specialistkompetens inom rivningar och vi har turen att dra nytta av denna kompetens när medarbetarna nu blir en del av Celsa Nordic Recycling. Vi är stolta och glada över att Martin Boberg och Marcus Boberg på Boberg Recycling tillsammans med sina anställda nu vill bli en del av Celsa-familjen, säger Rigoll.

– Genom att bli en del av Celsa Nordic Recycling, som kontrollerar hela dess värdekedja, kan vi erbjuda våra kunder ett hållbart alternativ där deras stålskrot blir en del av en cirkulär värdekedja. Med detta gör vi därför ett hållbart val, vilket blir en bra utgångspunkt för både oss och våra kunder, säger Martin Boberg VD på Boberg Recycling.

Martin Boberg - VD på Boberg Recycling och Andreas Rigoll - VD Celsa Nordic Recycling.

Celsa Nordic Recycling har öppnat ny mottagning i Otterbäcken

Celsa Nordic Recycling har nu 6 platser för skrotmottagning i Sverige, som ingår i Celsa Nordics cirkulära värdekedja. 

Etableringen i Otterbäcken sker i samarbete med Vänerhamn AB, och Hallquist Återvinning AB som varit en partner till Otterbäckens hamn under många år och en välkänd och respekterad aktör i den västsvenska ”skrotvärlden”.

När våra leverantörer lämnar skrot till oss, sänder vi det vidare till vårt eget stålverk, Celsa Armeringsstål, vilket är vårt systersällskap inom Celsa Nordic, som smälter om skrotet, och ger det nytt liv i form av bla nytt armeringsstål, säger Andreas Rigoll, CEO i Celsa Nordic Recycling. 
Skrotet som levereras till Celsa Nordic Recycling ingår i en värdekedja som kan recirkuleras i oändlig tid.  

Denna värdekedja gör Celsa Nordic Recycling till det mest miljövänliga alternativet i Norden. Våra andra systerbolag, Celsa Steel Service i Norge, Sverige, Finland och Danmark, förädlar armeringsstålet som sedan distribueras till kunder runtom i Norden inom bla byggindustrin.

Celsas armeringslösningar är en naturlig del av ett hållbart samhälle.

Till Celsa Nordic Recycling i Otterbäcken kan skrothandlare, företag och industri leverera sitt skrot.

Har du något skrot du vill bli kvitt eller är intresserad av att höra mer om vilka vi är och vår unika cirkulära värdekedja ? Kontakta oss! 

Välkommen till oss i Otterbäcken eller till någon annan av våra 5 platser!