Skräddarsydda helhetslösningar inom återvinning av järn- och metallskrot samt övriga restprodukter.

Återvinning är att smälta stålprodukter i slutet av sin livslängd för att skapa nya stål produkter. Återvinning förändrar stålobjektets fysiska form så att en ny applikation kan skapas från det återvunna materialet.

Vi är experter på återvinning (recycling) av järn- och metallskrot där vi identifierar behov, lyssnar och försöker hitta förbättringar. Tillsammans med specialistföretag kan vi även erbjuda skräddarsydda helhetslösningar där vi tar hand om andra restprodukter som wellpapp, träavfall, plast, brännbart avfall, farligt avfall etc. Det innebär att vi kan erbjuda skräddarsydda helhetslösningar där du som leverantör/kund står i fokus.